Panoramatické fotografie
Panoramatické fotografie jsou skvělým nástrojem pro přiblížení interieru či exterieru prezentované lokality. Tyto si lze prohlédnout jako široký souvislý pás nebo - a to je zajímavější - nechat tento pás promítat v ohraničeném okně na obrazovce monitoru, kde průběh ovládá uživatel prezentace resp. návštěvník webové stránky pomocí myši, nebo dotykové obrazovky.

Hlavní výhody panoramatických fotografií
Mezi hlavní výhody panoramatické fotografie patří zejména
- vysoká vypovídací schopnost
- ve srovnání s videem malé množství stahovaných dat
- krátké načítání panoramatických snímků v řádu senund - vyhovuje i pro pomalé připojení k internetu
- možnost prohlížet panoramatickou fotografii všemi směry v zorném úhlu 360°, nebo ve výsecích kružnice
- možnost přibližovat detaily, měnit zorné pole prezentace a další možnosti zovrazení
- fotografie mohou být vzájemně propojeny a mohou vytvářet ucelenou virtuální procházku, nebo prohlídku


Využití panoramatických fotografií:
Panoramatické fotografie jsou vhodné zejména pro prezentaci interiérů a exteriérů v zařízeních jako jsou:
- kulturní a společenská zařízení
- ubytovací zařízení
- hotely a restaurace
- muzea a galerie
- obchodní domy
- výrobní podniky
- zdravotnická zařízení
- reality na prodej a k pronájmu
- a další
Panoramatické fotografie


play stop   qual   zoom+ zoom-

Prohlížeč je možno ovládat také myší (klikni a táhni) nebo klávesnicí (mezerník, šipky, + -).
Aby prohlížeč pracoval správně, musí být na počítači nainstalován Java player .

jdi nahoru